Τα έπιπλα κουζίνας σχεδιάζονται και παράγονται στις εγκαταστάσεις μας γεγονός που δίνει την δυνατότητα της σωστής επίβλεψης και κατασκευής τους ώστε να διατηρείται εις το έπακρον η ποιότητά τους. Μελετώντας με προσοχή και την ανάλογη εμπειρία το χώρο στον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση, δίνουμε λειτουργικά πρακτικές αλλά και με δημιουργική φαντασία λύσεις.

Η επιχείρηση ΚΟΥΡΕΠΙΝΗΣ φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά των επίπλων στο χώρο του πελάτη καθώς και για την τοποθέτησή τους από έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Αυτό διασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων μας.

Τα έπιπλα κουζίνας προορίζονται για ένα χώρο στον οποίο αναπτύσσεται μεγάλο μέρος της καθημερινής μας δραστηριότητας και αυτό μπορεί να οδηγήσει φθορά ή βλάβη. Για το λόγο αυτό τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης. Ωστόσο πέραν αυτού δίνονται και οι απαραίτητες στους καταναλωτές μας οι οποίες αν τηρηθούν παρατείνουν τη διάρκεια και τη βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης.

Προτεινόμενη Χρήση:
  • Αποφύγετε τον τεμαχισμό απευθείας στον πάγκο
  • Μην τοποθετείτε σκεύη αμέσως μετά την απομάκρυνσή τους από το φούρνο
  • Εξαερίζετε τις συσκευές
  • Τα προϊόντα αποθηκεύονται να μην υπερβαίνουν το βάρος που συστήνει ο κατασκευαστής
  • Μην αφήνετε παρατεταμένα υγρά πάνω στους πάγκους εργασίας
Συμβουλές Καθαρισμού:
  • Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό των άκρων προϊόντα με ακετόνη ή διαλυτικό
  • Αν τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι αδιάβροχα να μην καθαρίζονται με σκληρά απορρυπαντικά
  • Οι λευκές κηλίδες από το νερό αφαιρούνται εύκολα με ζεστό νερό ή με κατάλληλα προϊόντα του εμπορίου

Στην επιχείρηση ΚΟΥΡΕΠΙΝΗΣ παράγουμε έπιπλα κουζίνας σε συνεργασία με τους καλύτερους προμηθευτές πρώτων υλών ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά και αντοχή τους, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι όχι μόνο η ικανοποίηση του πελάτη αλλά και η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ μας.

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας

Έπιπλα Κουζίνας
Έπιπλα Κουζίνας